SEX

தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ் பிளஸ் கோல்ட் கேப்சூலின் விலை

தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ் பிளஸ் கோல்ட் கேப்சூலின் சராசரி விலை ரூ. ரூ.2000. பஞ்சாபில் அதிகபட்ச விலை ரூ.1980 மற்றும் குறைந்தபட்ச விலை ரூ. 630. எக்ஸ் பிளஸ்…